2019 MVC Winter season: Round 14- August 23

Senior Division 1

MC Hammers def MC1- 3:0 sets (25:13, 25: 21, 2518)

WRV Snr Boys Black def HCC Snr Mxd – 3:0 sets (25:10, 25:19, 25:15)

Adult Social

Aegis Warriors def Smash- 2:1 sets (25:17, 25:15, 18:25)

V.U. Vultures def Haikyuu- 3:0 sets (25:11, 25:18, 25:11)

Aegis Warriors def Digglets – 2:1 sets (25:19, 25:16, 17:25)

Smash def WRV Snr Boys Teal- 2:1 sets (25:15, 25:14, 23:25)

Junior Boys Division 1

WRV Jnr Boys Teal def WRV Jnr Boys Black – 2:1 sets (22:12, 22:25, 25:14)

MC2 def HCC 8 Mxd- 3:0 sets (25:19, 25:19, 25:21)

Junior Girls Division 1

Immaculate def HCC 8 Girls- 2:0 sets (32:30, 25:23, 7:4)

Junior Division 3

WRV Jnr Girls Black def HCC 6/7 Boys – 3:0 sets (25:10, 25:6, 25:19)

Junior Division 4

HCC 5 Mxd def WRV Jnr Mxd- 3:0 sets (25:10, 25:9, 25:11)

WRV Jnr Girls Teal def HCC 6/7 Girls- 3:0 sets (25:15, 25:11, 25:19)

Added September 8, 2019